Yhteystietosi: Linda Visapää Tmi Linda Väisänen
+358 40 555 5406

Referenssit

BEMER-yhteyshenkilösi

LocatorYour partner

Linda Visapää Tmi Linda Väisänen
+358 40 555 5406
linda.visapaa@bemermail.com

Haavan paranemisen tukeminen fysikaalisella BEMER-verisuoniterapialla

Wundheilung

Fysikaalinen BEMER-verisuoniterapia voi stimuloida heikentynyttä verenkiertoa pienimmissä verisuonissa ja tukea näin kehon omaa parantamiskykyä ja uusiutumisprosesseja. Vahvistamalla kehon säätelymekanisemja, immuunijärjestelmän luonnollinen reaktioherkkyys ja kehon oma kyky parantaa aktivoituvat, millä on positiivinen vaikutus haavan paranemiseen. Yhä useammat terapeutit ja lääkärit käyttävät menestyksellisesti fysikaalista BEMER-verisuoniterapiaa vastaanotoillaan.

Kuinka fysikaalinen BEMER-verisuoniterapia toimii?

Pienimpien verisuonten pumppausliikkeen stimuloimiseksi käytetään elektromageneettisesti välitettäviä signaaleja, jolloin verenkierto näissä verisuonissa normalisoituu. Solut hyötyvät tästä parantuneesta verensaannista, ja ne voivat suoriutua paremmin tehtävistään haavan paranemisessa. Hoidon avulla myös henkinen ja fyysinen suorituskyky lisääntyvät, ja sen seurauksena yleinen hyvinvointi paranee.

Lisätietoja

Miten haavat paranevat?

Haavan paraneminen

Termi ”haavan paraneminen” kuvaa biologista prosessia, jossa haava umpeutuu arpikudoksen aikaan saaman uusiutumisen tai korvauksen seurauksena. Yleensä tämä prosessi tapahtuu ilman että siihen joudutaan puuttumaan lääketieteellisin toimenpitein, mutta haavan paranemista voidaan optimoida hoidolla.

Haavan paranemisen eri vaiheet

Luonnollinen biologinen haavan paranemisprosessi alkaa vain muutaman minuutin kuluttua, mikä on osoitettu erikoismenetelmällä. Haavan parantuminen voidaan jakaa neljään vaiheseen, jotka ovat osin päällekkäisiä ja joita ei voida tarkasti erottaa toisistaan. Ensimmäinen vaihe Haavan paranemisen tulehdusnestevaihe (eksudatiivinen vaihe) tapahtuu ensimmäisten tuntien aikana. Haava-aukko täytyy fibriinin ja hyytyneen veren ulostuloaukon kautta ja muodostuu rupia, joiden avulla haava suojataan ulkopuolisilta bakteereilta. Haavan ympärille muodostuu tyypillinen turvotus. Toinen vaihe Resorptiovaihe on haavan paranemisen ensimmäinen, toinen ja kolmas päivä. Tässä vaiheessa makrofagit vaeltavat haavakudokseen ja absorboivat verihyytymän. Tyviepiteeli alkaa muodostua ja alkaa kehittyä granulaatiokudosta. Kolmas vaihe Proliferaatiovaihe eli uudelleenmuodostumisvaihe tapahtuu haavan paranemisen neljännen ja seitsemännen päivän välisenä aikana. Tässä vaiheessa haavaan alkaa muodostua kollageenia. Neljäs vaihe Korjausvaihe alkaa kahdeksantena päivänä - lopullinen arpikudos muodostuu ja ihon levyepiteeli uudistuu. Syntyneessä arpkudoksessa ei ole tali- eikä hikirauhasia, ja sen ulkoasu on valkoinen ja läpinäkyvä. Haavan paranemisen ensimmäistä ja toista vaihetta kutsutaan myös ”puhdistuvaiheeksi”. Lisäksi haavan paranemistavassa erotetaan haavan primaari paraneminen ja sekundaarinen paraneminen. Primaarissa haavan paranemisessa muodostuu tarkkarajaiset, tiiviisti toisissaan kiinni olevat haavan reunat. Tämän tyyppinen paraneminen edellyttää, että haava-alueella on toimiva verenkierto ja että haava-alue on puhdas eikä siellä ole bakteereja. Erityisesti leikkaushaava tai terävän esineen aiheuttama haava voivat paranatua tällä tavalla. Mutta jopa suuret pintahaavat, kuten hiertymät, paranevat pääasiallisesti orvaskeden uusiutumisen kautta. Sekundaarisessa haavan paranemisessa haavan reunoja ei voida yhdistää ja/tai ne ovat kuoliossa. Vauriot ovat erityisen vakavia ja haavan täytyy parantua granulaatiokudosta kasvattamalla. Sekundaariselle haavan paranemiselle on tunnusomaista kudosmuodostus ja haavan kutistuminen. Haavan tulehtuminen saa myös aikaan sekundaarista paranemista.

Voidaanko haavan paranemiseen vaikuttaa?

Haavan paranemiseen voidaan vaikuttaa sekä positiivisesti että negatiivisesti. Positiivisia vaikutuksia ovat esimerkiksi hapen, vitamiinien, lämmön ja sinkin saanti. Haavan paranemiseen vaikuttavat negatiivisesti happivaje, taustalla olevat sairaudet, kuten diabetes, sinkin puutos ja kylmä.

Heikentynyt haavan paraneminen

Tietyt asiat vaikuttavat siihen, että haavan paranemisen vaiheet keskeytyvät tai viivästyvät. Tätä kutsutaan haavan paranemishäiriöksi. Bakteerien pääsy haavaan voi viivyttää paranemista ja heikentää haavan paranemisolosuhteita. Tämän ehkäisemiseksi haava täytyy puhdistaa antiseptisesti joka päivä. Hankalissa tapauksissa käytetään systeemisesti annosteltavia antibiootteja ja/tai kirurgista toimenpidettä. Eräs toinen komplikaatio on veren tai kudosnesteen pääsy onteloihin; tällöin joissakin tapauksissa neste täytyy punktoida paranemassa olevan kudoksen auttamiseksi. Joskus arven ympärille muodostuu myös karheaa sidekudoskasvua. Tälle on tunnusomaista, että se leviää ympärillä olevaan terveeseen kudokseen. Arpikudoksen liikakasvu on eräs muoto liiallisesta arvenmuodostuksesta, joka koskee vain arpikudosta. Tekemällä viillot jänniteviivoja pitkin liikakasvu voidaan ehkäistä. Haavatyrän aiheuttaa olemassa olevan arven ylivenyttyminen, ja sitä esiintyy erityisen usein vatsanpuoleisella kehon alueella. Haavan repeytyminen johtuu sauman repeytymisestä ja haavan huonosto sulkeutumisesta tai infektiosta.